Azəricə (Azərbaycan dili)Georgian (Georgia)Russian (CIS)
Gələcək fəaliyyətlər

ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.


ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ 15-16 ARALIK 2014

15-16 aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel de Medikal Turizm Dernegi tarafından “ULUSLARARASI 3. YAŞ BAHARI TURİZMİ VE DİNAMİKLERİ KONGRESİ” gerçekleştirilecekdir.


İstanbulda Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir

İstanbulda 22-25 yanvar 2015 tarixləri arasında, 19-cu Doğu Akdenizi Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisi keçiriləcəkdir.
Onu da bildirək ki, çoxlu insanların iştirakı ilə keçiriləcək, Doğu Akdeniz fuarı, Türkiyənin beynəlxalq xarakterli ən böyük, Avropanın isə saylı turizm sərgilərindən birdir.Dekabrın 18-də Bakıda TÜRKSOY-a üzv ölkələrin UNESCO üzrə Milli komissiya və komitələrinin beşinci iclası öz işinə başlayıb

Dekabrın 18-də Bakıda TÜRKSOY-a üzv ölkələrin UNESCO üzrə Milli komissiya və kom... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtma Müşaviri Seyit Ahmet Arslan Avrasiya Yazarlar Birliyi tərəfindən mükafatlandırılıb

Mədəniyyət və Tanıtma Müşaviri Seyit Ahmet Arslan Avrasiya Yazarlar Birliyi  tər... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyimiz tərəfindən Beynəlxalq Mahmut Kaşgarlı hekayə müsabiqəsi qaliblərinin şərəfinə ziyafət verilib

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyimizin, Avrasiya Yazarlar Birliyinin, TÜRKSOY-un... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtma müşavir Seyit Ahmet Arslan Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatının ən maraqlı anlarının əks olunduğu fotolardan ibarət sərgidə iştirak edib

Bakıdakı Muzey Mərkəzində Türkiyənin Anadolu Agentliyinin və Azərbaycan Dövlət T... Davamını oxu

Türkiyə-Azərbaycan Media Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Türkiyə və Azərbaycan mediası: tarixi müqayisələr və ənənəvi mediadan onlayn mediaya keçid” mövzusundakı konfrans keçirilib

Azərbaycan və Türkiyə media qurumlarının əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtım müşavirliyi tərəfindən nəşr edilən kitabların təqdimatı olub

Azərbaycan Yazıçılar Birliyində (AYB) Mədəniyyət və tanıtım müşavirliyimizin  tə... Davamını oxu

Qırğız şairi Toktoqulun 150 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Azərbaycan Mədəniyyət və Tur... Davamını oxu

Üçüncü Beynəlxalq Mahmut Kaşgarlı hekayə müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Mədəniyyət və Tanıtma müş... Davamını oxu

III Beynəlxalq Mahmud Kaşğarlı Hekayə Müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi keçiriləcək

8 dekabr 2014-cü il tarixində saat 19:00-da Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında Av... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtım müşaviri Seyit Ahmet Arslan “Türk Dünyası Şeir Axşamı”da iştirak edib

Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrında “Türk Dünyasının gənc yazarlarını birlə... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtma müşaviri Seyit Ahmet Arslan Azərbaycanın tanımış şair, professoru Elçin İsgəndərzadənin 50 illik yubileyində iştirak edib

Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında tanınmış şair, professor ... Davamını oxu

Azərbaycanda “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye” tamaşasının nümayiş olunub

Bakıda keçirilən Türkiyə Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində “Meraklısı İçin Öyle B... Davamını oxu

Bakıda keçirilən Türkiyə Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində “Nereye” tamaşası nümayiş olunub

Bakıda keçirilən Türkiyə Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində   “Nereye” tamaşası  n... Davamını oxu

Türkiyə Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində “Yozgat Blues” filmi nümayiş olunub

Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm nazirliyi,  eləcədə  Azərbaycanın Mədəniyyət və ... Davamını oxu

Türkiyə Mədəniyyət günləri çərçivəsində Nizami Kino Mərkəzində “Aşk tesadüfleri sever” filmi nümayişi olunub

Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm nazirliyi,  eləcədə  Azərbaycanın Mədəniyyət və ... Davamını oxu

Yeniliklərdən ilk siz xəbərdar olun

 
Sorğu
Türkiyənin Harasında Olmaq İstəyərdiniz?
 

Saytda Olanlar
Hal-hazırda :
 2 qonaqlar saytdadır