Azəricə (Azərbaycan dili)Georgian (Georgia)Russian (CIS)
Gələcək fəaliyyətlər

Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.


Türkiyənin Dövlət Xalq Rəqs qrupu Azərbaycanda keçirilən festivala qatılacaqdır

12,16 İyun 2014-tarixində Azərbaycanda 3-cü Beynəlxalq Folklor Festivalı keçiriləcəkdir.
Azərbaycanın Masallı şəhərində keçirilən festivala Türkiyədən Dövlət Xalq Rəqs qrupu qatılacaqdır.


Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində keçirilən fuarda iştirak edəcəkdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi Gürcistanın Batumi şəhərində 02, 04 may arsı keçirilən 2014- EXPO Batumi turzim sərgisinə 40-kvadratlıq standla iştirak edəcəkdir.Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyidə qatılıdığı Gürcistanın paytaxtı Tiflisidə keçirilən “16-cı Beynəlxalq EXPO GEORGIA turzim sərgisi”nin açlışı olmuşdur

Bildiyimiz ki, kimi bu gün Gürcistanın paytaxtı  Tiflisidə keçirilən “16-cı Beyn... Davamını oxu

Türkiyənin birincilik diplomu Mədəniyyət və Tanıtma müşaviri Seyit Ahmet Arslana təqdim olunmuşdur

“Iteca Caspian” və onun tərəfdaşı “ITE Group plc” şirkətləri tərəfindən təşkil o... Davamını oxu

Türkiyə Səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda İpək Oya və Osmanlı geyimlərindən ibarət möhtəşəm dəfilə keçirilmişdir

Azərbaycanda Jumeirah Bilgag Beach Hoteldə, Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyin... Davamını oxu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi (“AITF -2014”) iştirak zamanı Türkiyə standını ziyarət etmişdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyev  və xanımı Mehriban Əliyeva ... Davamını oxu

Türkiyənin 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq turizm və səyahətlər sərgisi (“AITF -2014”) iştirakından məlumat

Aprelin 3-də  Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbü... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtma müşaviri Seyit Ahmet Arslan “Era Style” şrikətinin “Work Shop”u tədbirində iştirak etmişdir

Mədəniyyət və Tanıtma müşaviri Seyit Ahmet Arslan  “Era Style” şrikətinin “Work ... Davamını oxu

Bakıda İpək Oya və Osmanlı geyimlərindən ibarət defilə keçirəcəkdir

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Tanıtma müşavirliyi, Bakı Y... Davamını oxu

Azərbaycanda Fiziki və əqli qüsurlu uşaqlar Novruz bayramını "Hacivat ve Karagöz" oyunu ilə qeyd etmişlər

Azərbaycanda Fiziki və əqli qüsurlu uşaqlar Novruz bayramını  "Hacivat ve Karagö... Davamını oxu

Azərbaycanda I- Beynəlxalq Novruz festivalının təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir

Aərbaycanın “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin təşəbbüsü ilə b... Davamını oxu

Çanakkala Zəfərinin 99-ci il dönümü münasibəti ilə tədbirini keçirmişdir

“Yeni Nəfəs” Hərəkatı Çanakkala Zəfərinin  99-ci il dönümü münasibəti ilə  tədbi... Davamını oxu

“Türk Dövlətlər Birliyi” kitabının təqdimatı olmuşdur

Bu gün BMM-də millət vəkili  Cavanşir Feyziyevin “Türk Dövlətlər Birliyi” kitabı... Davamını oxu

Mədəniyyət və Tanıtma müşaviri Seyit Ahmet Arslan Mahmud Kaşqari adına Beynəlxaq Fondun “San Yarlığı” ödülünə laiq görülmüşdür

Bugün  Atatürk Mərkəzində Mahmud Kaşqari adına Beynəlxaq Fondun “San Yarlığı” öd... Davamını oxu

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi 18 mart Çanakkale savaşında şəhid olanların xatirəsini yad etmişdir

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bu gün Çanakkale zəfəri uğrunda həlak olan ş... Davamını oxu

“Yada düşdü” jurnalının iki illiyi qeyd olunub

Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Yada düşdü” jurnalının nəşrə başlamasının 2 illiy... Davamını oxu

ANADOLUDA 21 QARABAĞ VAR

Türkiyənin  Başnazirlik Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA) Bakı Pr... Davamını oxu

Yeniliklərdən ilk siz xəbərdar olun

 
Sorğu
Türkiyənin Harasında Olmaq İstəyərdiniz?
 

Saytda Olanlar
Hal-hazırda :
 2 qonaqlar saytdadır